Restoran

Spaggedies

http://www.spageddies.com.sg/

Makan di restoran Italia Spaggedies memberikan pengalaman sensorik. Api dari kayu yang terbakar di dalam oven pizza akan menarik perhatian Anda seraya melihat para kokinya menciptakan hidangan Italia yang menggiurkan dalam konsep open-kitchen. Dengan layanan yang hangat dan ramah, Spageddies menawarkan jiwa Italia yang seru dan menyenangkan berkumpul bersama keluarga dan teman-teman.

LOKASI

Public
Transit
T3

T3 | Level 2

5.00am to 1.00am